TARIFAT AEROPORT

  • Tirane – Aeroport = 1350L
  • Aeroport – Tirane = 1350L
  • Aeroport – Tirane / 30Min Pritje 2100L

INFO

Jemi në dispozicion 24 orë në ditë 7 ditë në javë. Sherbim profesional.Shoferë të aftë dhe me përvojë.